Bir girişimcinin kazanç sağlamak amacıyla emek ve sermayeyi bir organizasyon içinde bir araya getirmesiyle işletme meydana gelir. Bu genel tanım Ticaret Hukuku‘nun ticari işletme tanımından farklıdır. Çünkü ekonomik anlamdaki her işletme aynı zamanda bir ticari işletme olmayabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 11. maddesinin 1. fıkrasında Ticaret Hukukunda yer alan işletme tanımı şu şekilde yapılır: ” Ticari işletme esnaf işletmesi için öngörülen sınırları aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü bağımsız işletmelerdir. “

Ticaret Hukuku sistemleri 3’e ayrılır:

 1.  Sübjektif sistem: Ticaret Hukuku’nu tacirlerin hukuku olarak tanımlar.
 2.  Objektif sistem: Ticaret Hukuku’nu ticari işlemler hukuku olarak ele alır.
 3. Modern sistem: Ticaret Hukuku’nu ticari işlemlerin hukuku olarak ele alır ve ülkemizde uygulanan hukuk sistemidir.

 

Ticaret Hukuku Neden Gereklidir?

Ticaret Hukuku iki taraf arasında doğan ticari anlaşmazlıkların kanunlara uygun olarak çözülmesi için gereklidir. işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyan, tacirlerin haklarını koruma altına alan bu kanunlarla işletme sahipleri ve alıcılar kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde öğrenebiliyor.

İki işletme arasında doğan sözleşme sorunları, mal alım satımlarında gerçekleşen sorunlar, haksız rekabet, şirket yönetimi ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması konularında da ticaret-şirket avukatı aktif olarak rol almaktadır. Bunların yanı sıra şirket aleyhine açılan davaları takip etmek ve gerektiğinde şirket adına dava açmak da avukatın verdiği hizmetler arasındadır.

Özellikle gümrükte veya ithalatta haksız rekabeti önlemek için açılan davalar deneyimli ve profesyonel Ticaret Hukuku avukatları tarafından takip edilmelidir.

Uluslararası ticari hukuk açıklarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi en zor ve araştırma gereken davalardan biridir. Bu tarz sorunların çözümünde Ticari Hukuk avukatıyla çalışmak en doğru tercihtir. Bu çalışmaların yanında hisse senedi devri, şirket devri veya birleştirmesi gibi konularda da Ticari Hukuk avukatı önemli bir yere sahiptir.

Malların gümrük kontrolünden geçmesi için gerekli işlemlerin yapılması, tüketicinin korunması, gerekli sözleşmelerin ülkenin diline uygun olarak hazırlanması, serbest bölgede yaşanabilecek sorunların çözümleri ticari şirket avukatının görevleri arasındadır.

Ticaret Hukuku Avukatının Önemi

Yukarı da belirttiğimiz gibi ister aynı ülkede bulunan isterse farklı ülkede bulunan iki şirket arasındaki ticari sorunların çözülmesinde şirket avukatları büyük öneme sahiptir.

Ülkelerle değişen ticari koşullara göre ticaret hukukunda da belirli değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden ticari hukuk avukatının güncel gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekir. Yapılabilecek ufak bir hata, büyük zararların oluşmasına ya da ticari ilişkilerin kötü etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle hem teknik hem de hukuki bilgiye sahip olan ticaret ve şirket avukatına mutlak suretle danışılmalı ve onun deneyimlerinden faydalanılmalıdır.

Şirket ve ticari hukuk hizmetlerinin yanında farklı alanlarda da hizmet veren Av. Mehmet TAV aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır. Daha fazlası ve ayrıntılı bilgi, danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu
 • Sermaye artırımları ve indirimleri
 • Her türlü Şirketler Hukuku alanında danışmanlık
 • Haksız rekabet hukuku
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse senetleri ve Tahvilleriyle ilgili hukuksal işlemler
 • Şirketler hukukundaki, şirket durum tespit raporları
 • Ülke içinde veya uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Şirketlerin alım ve satımı
 • Hisse senedi devir işlemleri, şirket devir ve şirketlerin birleşme işlemleri
 • İki veya daha fazla şirketin ortaklık sözleşmeleri
 • Önemli ve kıymetli evrak hukuku
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasası
 • Kredi sözleşmesi
 • Leasing sözleşmeleri
 • Gümrük ve gümrükle ilgili olabilecek davalar
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

 

Ticaret Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

 • Şirket yönetiminde oluşabilecek sorunla ilgili danışmanlık hizmeti
 • Haksız rekabet ve haksız rekabete sebep olabilecek sorunlarla ilgili danışmanlık hizmeti
 • Uluslararası anlaşmalarla ilgili danışmanlık hizmeti
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleriyle ilgili danışmanlık hizmeti
 • Kredi sözleşmeleri ve anlaşmaları
 • Tüketici ve tüketici haklarının korunması
 • Sermaye ile ilgili artırımlar ve azaltımlar ile ilgili işlemler
 • Tahviller ve hisse senetleri ile ilgili işlemler
 • Yurtdışı kaynaklı alacak takibi
 • Yurtdışında yatırım danışmanlığı
 • Gümrükle ilgili her türlü gerekli işlemin yapılması
 • İhracat tahsillerinin denetlenmesi
 • İthalat işlemlerinin yapılması
 • Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • Yabancı dilde yazılan sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi