Kentsel Dönüşümde 2/3 Kuralı

Riskli yapılarda 2/3 kuralı riskli yapı tespiti yapılıp, bu tespiti kesinleşen ve yıkım aşamasına gelmiş olan taşınmazlarda kat maliklerinin ve hak sahiplerinin tebligat usulleri dikkate alınmak suretiyle yapacakları toplantıda oy birliği ile anlaşamamaları halinde arsa paylarının 2/3’ü oranında karar almaları durumunu belirtir. Buna göre; arsa paylarının 2/3’ü oranında kat maliki veya hak sahibi yeniden yapımın şekli, yüklenici firmanın belirlenmesi, yeniden yapılacak olan binada maliklerin bağımsız bölümlerinin yerinin belirlenmesi gibi konularda karar alabilmektedir.

Doğal afetlerin meydana getireceği zararların önüne geçmek ve estetik bir kentte yaşamak için bir zorunluluk halini alan kentsel dönüşüm sürecinin en verimli şekilde ilerlemesi ve hak sahiplerinin hukuki yararlarının en iyi şekilde korunması için kentsel dönüşüm konusunda uzman bir avukattan hukuki hizmet alınması önemlidir.

Leave a Comment