İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • Rekabet Yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
  • Emeklilik ve diğer sosyal güvenlik hakları konusunda danışmanlık
  • Yurt dışı borçlanma işlemlerinin takibi ve yürütümü