Kentsel Dönüşümde 2/3 Kuralı

Riskli yapılarda 2/3 kuralı riskli yapı tespiti yapılıp, bu tespiti kesinleşen ve yıkım aşamasına gelmiş olan taşınmazlarda kat maliklerinin ve hak sahiplerinin tebligat usulleri dikkate alınmak suretiyle yapacakları toplantıda oy birliği ile anlaşamamaları halinde arsa paylarının 2/3’ü oranında karar almaları durumunu belirtir. Devamı